Законови разпоредби и регистрация в КАТ>

Електрическият скутер е превозно средство снабдено с електрически двигател и конструктивна максимална скорост - 45 км./ч, а в случаите на по-мощен електродвигател може да развива и по-високи скорости. Той притежава безспорно всички характеристики на мотопед, включително и посочената в ЗДвП максимална скорост до 50 км./ч. Като пътно превозно средство, участващо в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, той подлежи на задължителна регистрация:


Чл.140, ал.1 от ЗДвП : По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани.


В ЗДвП не е налице легална дефиниция на понятието „превозно средство, снабдено с електродвигател”, поради което е необходимо тълкуване на закона с цел преценка необходимостта от регистрация на електрическия скутер.


Съгласно параграф 6, т.11 и т.14 от ЗДвП : "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства, а "Мотопед" е дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 50 км/ч.


От изложеното може да се направи извод, че електрическият скутер е моторно превозно средство и като такова подлежи на регистрация. За нуждите на типовото одобряване пътните превозни средства се делят на различни категории:


Чл.149, ал.1 т.1 от ЗДвП : категория „L1” - моторните превозни средства с две колела, двигател с работен обем не по-голям от 50 куб. см - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 50 км/ч независимо от вида на задвижването;


…..категория „L1е” - мотопеди - моторните превозни средства с две колела и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 45 км/ч, двигател с вътрешно горене с работен обем не по-голям от 50 куб. см или с 4 kW максимална постоянна номинална мощност в случай на електродвигател;


От последната дефиниция следва, че електрическият скутер попада в категория „L1e”, ако конструктивната му максимална скорост по спецификации не надвишава 45км./ч. и мощността му не е по-голяма от 4kW. Ако скутерът развива по-висока скорост от допустимата за категорията следва да бъде считан за мотоциклет.


…..категория „L3e” - мотоциклети - моторните превозни средства с две колела без кош, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 куб. см и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч;


Съгласно ЗДвП, електрическият скутер трябва да се управлява от правоспособен водач. Самата разпоредба сочи :


Чл. 150 от ЗДвП: Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата отворени за обществено ползване трябва да се управлява от правоспособен водач.


Чл. 151 от ЗДвП: Моторно превозно средство може да се управлява от лице което притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на управляваното превозно средство;


Електрическият скутер може да се управлява от водач притежаващ категория „М” или друга по-висока от тази категория.


Освен в КАТ, електрическият скутер трябва да се регистрира и в общината, тъй като с пътен данък се облагат превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в Република България. За него също е задължителна и застраховка „ Гражданска отговорност”. Винетни такси не се заплащат, тъй като единствено мотопедите и мотоциклетите са освободени от плащане на винетки.

Съгласно закона за местните данъци и такси:


Чл. 55. т.3: За мотопеди се заплаща данък 10 лв.

| ©2016 Elmotive Ltd., 1113 Sofia, Bulgaria | Всички права запазени |