Предимства на електрическите скутери

1. Ниво на шум: Едно от най-важните предимства на електрическия скутер е ниското ниво на шум. В сравнение с бензиновия скутер при него отсъства дразнещото бръмчене от двигателя, няма никакви вибрации, а се чува съвсем слабо въртенето на електрическия двигател. Все пак това е и малък недостатък, защото останалите участници в движението може да не чуят преминаващия покрай тях скутер и да предприемат рискована маневра.

2. Екологичност: Екологично чист, без никакви вредни емисии, ако се вземе предвид, че не изгаря бензин и следователно не отделя CO2. Друг е въпросът по какъв начин се добива електроенергията, която използва и какво количество вредни емисии се е отделило при получаването й. При електрическия скутер липсва и неприятната миризма на изгорели газове и масло и точно по тази причина намира добро приложение в затворени пространства като халета, гаражи и др. В някои държави се стимулира закупуването на електрически скутери с цел намаляване на вредните емисии в околната среда. За сравнение един бензинов скутер отделя около 80гр. CO2/км., докато при електрическия скутер са 16гр. CO2/км. при условие, че батериите са заредени от българската електропреносна мрежа. Това означава, че отделяното количество CO2 в атмосферата може да се намали с около 320 кг. при изминати 5000 км годишно.

3. Ускорение: Електрическият скутер ускорява много по-бързо от един 50 кубиков бензинов скутер. Това се дължи на факта, че постояннотоковите двигатели имат голям въртящ момент при ниски скорости и следователно още при старта на ниски обороти ще може да се ускори с най-големия въртящ момент, докато при бензиновите скутери, за да се ускори трябва да се подаде пълна газ и ускорението ще е постепенно. Това предимство на електрическия скутер е много полезно при изкачване на стръмни наклони, при потегляне от светофар и др.

4. Поддръжка: Евтина и не толкова трудна поддръжка, по-малко износващи се части сравнение с бензиновия скутер. Тъй като при електрическия скутер отсъстват ДВГ, скоростна кутия, изпускателна система, не се налага толкова честа поддръжка, смяна на консумативи и резервни части. При правилно използване може да се кара години наред без да се налага техническо обслужване.

5. Разход: Друго много важно предимство е ниският разход спрямо този на бензиновия скутер. В най-добрия случай разходът му е около 1,73 лв.\ 100 км., като в него е включена и амортизацията на батерията. С покачването на цената на бензина през следващите години ще се покачи и интересът към електрически задвижваните превозни средства, заради малката консумация на електроенергия и нейната ниска цена.


| ©2016 Elmotive Ltd., 1113 Sofia, Bulgaria | Всички права запазени |