Електрически vs. бензинов скутер

Важен параметър при избора на МПС е средният му разход. Това е и основното предимство на електрическия скутер спрямо конкурентите му с ДВГ. Средният разход на гориво се изчислява в л/ 100 км при ДВГ и кВч/ 100 км. при електрическите задвижвания.


По спецификации средният разход на 50 кубиков бензинов скутер е 2,5-3л./ 100км. Средният разход на електроенергия на ел. мотопед е около 3,3 кВч / 100 км.(за едно пълно зареждане се консумира 2 кВч електроенергия и се изминава 60 км. пробег)


Към дата 03.03.2013 цената на бензин A-95H е 2,70 лв./литър.

Цена за дневна електроенергия за един киловатчас – 0,17121 лв. с ДДС.

Цена за нощна електроенергия за един киловатчас – 0,11680 лв. с ДДС.


Следователно горивото за 100 км. пробег с бензинов скутер струва 6,75 лв. – 8,1 лв. (среден разход 2,5-3 л/ 100 км.)


Същият пробег с електрически скутер ще струва 0,38 лв., ако приемем, ческутерът ще се зарежда през нощта и съответно 0,56 лв., ако се зарежда през деня.


Разбира се разходите не са само за гориво, но и за поддръжка и консумативи, които при бензиновите скутери са доста повече и се сменят доста често.


Консумативи при бензиновите скутери:


  • Запалителнa(и) свещ(и)

  • Въздушен филтър

  • Горивен филтър

  • Маслен филтър

  • Масло

  • Охладителна течност

  • Ремък / верига, ролки)

  • Акумулатор

  • Поддръжка


При бензиновите скутери интервалът за смяна на маслото е 1000 км., ако нямат маслен филтър и съответно 3000 км. за тези, които имат. Независимо от пробега, маслото задължително се сменя всеки сезон. Заедно с маслото се сменят и всички филтри. Ако скутерът е с двутактов ДВГ, се сипват по 20мл. (1:50) двутактово масло на всеки литър бензин. Освен разходите за консумативи, се налага и честа поддръжка (почистване на карбуратора, преглед на трансмисия, запалителна и и изпускателна уредба). Зазимените скутери често се нуждаят от преглед и поддръжка на пролет. Много вероятно е за 15 000 да се наложи и ремонт на съединителя. Към тези разходи трябва да се прибавят и разходите за труд.


Консумативи при електрическите скутери:


При електрическия скутер, заради самото му устройство и опростената конструкция, няма почти никакви консумативи, които да изискват честа смяна. Главните компоненти в електро скутерите са двигателят, контролерът и батериите., чиито живот е около 400 цикъла заряд- разряд или 3-4 години експлоатация. Ако акумулаторите се зареждат правилно и се поддържат през периода, в който скутера не се кара, с тях могат да се изминат около 15 000 км. или около 3-4 години.


Вид скутер Бензинов Електрически
Енергоносител Бензин А-95H Електричество
Разход на 100 км. 2,5 - 3 литра 3,3 кВч
Цена на енергоносителя 2,70 лв./ литър 0,11680 лв./ кВч (нощна)
0,17121 лв./ кВч (дневна)
Разход в лв.\ 100 км. 6,75- 8,1 лв. 0,38/ 0,56 лв.
Разход за консумативи 580 лв./ 15 000 км. 650 лв. / 15 000 км.
Други разходи 100 лв. 0 лв.
Разход в лв.\ 15 000 км.
+ консумативи и др. разходи
1692,50 лв.- 1895 лв. 707,81 лв. – 734,74 лв.
Разход в лв.\ 100 км.
+ консумативи и др.разходи
11,28 лв.- 12,60 лв. 4,71 лв. - 4,89 лв.
Спестяване за клиента Х 985 лв./ 958 лв.

* Разходите за консумативи при бензиновите скутери са приблизителни и могат да варират, в зависимост от технологията, производителя на скутерите, частите и техните цени.


** Като се има предвид, че цената на бензина е променлива и има тенденция към покачване е трудно да се определят разходите за 3-4 години. За пример цената към дата 30.07.2010 за бензин А-95Н е била 2,17 лв. за литър, а към днешна дата 03.03.2013 – 2,70 лв. / литър.


*** Скутерите с ДВГ имат много на брой движещи се части по отделните системи, които се износват с течение на времето. Тяхната смяна или ремонт също са свързани с разходи за диагностика, нови части и труд. Срещат се скутери, при които се налага основен ремонт на двигателя след 15 000 км. експлоатация.


**** Компонентите, отговорни за функционирането на електро скутерите са точно 3 на брой – двигател, контролер и батерия. Това улеснява значително диагностиката и поддръжката на скутера. Двигателят е безчетков, което намалява процента на износващите се части в него. Контролерът е снабден със защити против прегряване, високо напрежение, късо съединение и др. като по този начин е защитен и също така се грижи за сигурността на батериите и двигателя.

| ©2016 Elmotive Ltd., 1113 Sofia, Bulgaria | Всички права запазени |