Експлоатация и поддръжка на акумулаторите на електрически мотопед:

При повечето електрически превозни средства се използват тягови акумулатори като източник на електроенергия за тяхното задвижване. Тяхното предназначение е за постоянно подаване на ток за дълъг период от време (от тук идва и наименованието им „тягови“). За да гарантират по-голям капацитет, тяговите батерии се произвеждат с по-дебели пластини, за разлика от стартерните акумулатори, което позволява повече цикли на заряд/ разряд.


Всички електрически мотопеди, предлагани от фирма Елмотив ООД, използват оловни гелови акумулатори. При този тип батерии електролитът е сгъстен под формата на гел, чрез добавяне на силициев двуокис (SiO2) към течния разтвор на акумулаторна сярна киселина (от тук идва и наименованието „силиконови“ или „силициеви“ батерии). Технологията дава възможност за получаване на много висок коефициент на мощност. Използването им във вертикално положение не е задължително. Напоследък този тип акумулатори намира широко разпространение при електрическите превозни средства.


Поради опростената конструкция на електрическите мотопеди, поддръжката им е минимална и се свежда основно до правилната експлоатация на акумулаторните батерии. Най-честите въпроси, които получаваме от наши клиенти, са относно живота на батерията и кой е правилния начин за нейната експлоатация.


При голяма част от клиентите беше останала грешната представа, че акумулаторите на електрическите скутери трябва да бъдат разреждани до край и чак тогава да се презареждат. Този метод се използваше при старите мобилни телефони, които бяха с никел-метал-хидридни батерии. При тях е изразен така наречения ефект на „паметта“ и затова е желателно да се разреждат/ зареждат до край. Този метод не трябва да се използва при батериите на електрическите мотопеди, защото ще окаже влияние върху техния живот.


За да обясним най-добре как трябва да се експлоатират акумулаторите на електрическите скутери ще използваме долната графика. Тя показва броя на циклите заряд/ разряд спрямо степента на разреждане (DoD = Depth of Discharge).
От графиката се вижда, че ако използвате 80% от капацитета на батерията, то нейният живот ще е около 400 цикъла заряд/ разряд. Ако обаче я разреждате на 60%, то броят на циклите ще нарасне до 650. От това следва, че е желателно да зареждате Вашия електрически мотопед след всяко каране. По този начин ще гарантирате по-дълъг живот на Вашите батерии.


Пример: Ако след изминати 20 км. за деня презареждате батериите на Вашия електрически скутер, то по този начин се прави по-малък разряд на акумулатора. Съответно и броят на циклите няма да е 400, а над 1000 (ако вземем показанията от графиката).


При правилна експлоатация животът на една батерия трябва да е около 3-4 години. Ако вземем 35 км. за среден пробег на един електрически скутер, то 400 х 35 = 14 000 км. При нормално използване на мотопеда, пробегът за един сезон е около 3500 км.


Друг важен параметър на електрическите мотопеди е консумацията им на електроенергия. Едно пълно зареждане на батерията, когато е била напълно разредена, консумира около 2-2,5 кВтч. По нощната тарифа това ще струва около 40 стотинки.


Много важна част от поддръжката на батериите е тяхното съхранение през периода, в който не се употребява мотопеда. Желателно е, ако в продължение на месец не са били използвани акумулаторите, да се направи един кратък цикъл на разряд/ заряд. Батериите трябва да се съхраняват при температури над 10 градуса.


Цената на цял комплект акумулатори за моделите от серията MSG е 650 лв. с ДДС, а за модел MLY-A 750 лв. с ДДС. Фирма Елмотив ООД предлага също така вариант да се закупи скутер без акумулатори или да се монтират батерии на друг производител. Предлагаме няколко вида акумулатори за електрически скутери, които се характеризират с по-дълъг живот, по-голям брой цикли и повече мощност.


Като заключение на темата можем да обобщим, че е желателно електрическите мотопеди да се зареждат след всяко каране, с цел да се увеличи техния живот. Много е важно и да не се оставят разредени за дълъг период от време. При правилна експлоатация те могат да се използват в продължение на 3-4 години.

| ©2014 Elmotive Ltd., 1113 Sofia, Bulgaria | Всички права запазени |